Pozemok Nová Lesná
 

Popis pozemku:mapa

Pozemky sa nachádzajú vo Vysokých Tatrách, a to v k. ú. Nová Lesná. Kataster podtatranskej obce Nová Lesná leží na styku Popradskej kotliny a juhovýchodného úpätia Vysokých Tatier. Samotný intravilán obce sa nachádza v údolí Novolesnianskeho potoka, na upätí Slavkovského štítu. Obec má cca 1500 obyvateľov a má vlastnú územnú samosprávu . No popritom je veľkou výhodou obce, že sa nachádza v bezprostrednom susedstve atypického mesta Vysoké Tatry, do ktorého boli združené ( v skutočnosti územne samostatné) tatranské obce a ich katastrálne územie, a to z dôvodu jednotného postupu pri plánovaní a rozvoji tohto najväčšieho centra cestovného ruchu na Slovensku. Mesto Vysoké Tatry je vytvorené teda z 15-nástich takýchto tatranských obcí , ktoré sú vlastne jeho mestskými časťami. A obec Nová Lesná dokonca práve s centrom mesta Vysoké Tatry, a to s časťami mesta ako sú : Dolný , Horný, Nový a Starý Smokovec priamo susedí resp. je v blízkom susedstve.

A keďže aj najväčšie podtatranské mesto Poprad je tiež hneď neďaleko (obec Nová Lesná leží takmer cca 10-kilometrovej spojnici spájajúcej Poprad a centrum Vysokých Tatier - Smokovec), stala sa táto obec vo svojej novodobej histórií známou ako tzv. Beverly Hills Popradu a Vysokých Tatier, kde si najnovšie svoje luxusné domy a vily stavia nielen miestna smotánka. Samotný prudko sa rozvíjajúci Poprad (nielen z hľadiska cestovného ruchu, ale aj z hľadiska obchodného a priemyselného) so svojimi cca 60.000 obyvateľmi je vstupnou bránou do Vysokých Tatier. Predurčuje ho k tomu predovšetkým jeho vynikajúca poloha a vybudovaná resp. novo budovaná infraštruktúra. Veď sa tu nachádza medzinárodné letisko a popri Poprade vedú aj dôležité východo-západné slovenské cestné a železničné ťahy, ktoré sú zaradené do medzinárodných európskych koridorov. Aj najnovšie budovaná diaľnica obchádza Poprad zo severnej strany a ešte viac zvýšila význam všetkých obcí (a tým sa aj Novej Lesnej), ktoré sú takto dopravne ešte dostupnejšie, ako tomu bolo doteraz.

 
  bližšie informácie na tel. 0905 902 008 Ďalej